piątek, 10 lipca 2020

[SANKTUARIA MARYJNE] - SANKTUARIUM W JAŚLISKACH

Autor: Michał "Wittkacy" Witkowski

Od początku powstania Jaśliska posiadały własna parafie rzymsko-katolicką. Erygowano ja w 1366 r., a wiec w roku lokacji miasta.

Pierwszy kościół był drewniany kryty gontem. W latach 1724-1765 dzięki fundacji biskupa Aleksandra Fredry na miejscu dawnego drewnianego kościółka wzniesiono nowy murowany nadając mu wezwanie Św. Katarzyny Aleksandryjskiej. W ołtarzu głównym znajduje się właśnie słynący łaskami obraz Matki Bożej Jaśliskiej Królowej Nieba i Ziemi.

Matka Boża z Jaślisk przedstawiona jest w półpostaci, na lewym ręku trzyma Dzieciątko- obraz namalowany na desce. Według jednej z najnowszych hipotez obraz ten pochodzi z XV stulecia, ze szkoły krakowskiej lub nowosądeckiej.

Legenda związana z usytuowaną za dawnymi murami miasta kapliczką na tzw. Łamańcu mówi, że zatrzymał się tutaj wizerunek Matki Boskiej z Humennego uchodząc stamtąd przed profanacją. Według tradycji słynący łaskami obraz Matki Bożej z Jaślisk znajdował się najpierw we wspomnianej kapliczce, a kiedy zaczął się cieszyć kultem, zabrano go do kościoła.

Obraz Matki Bożej odbierający cześć w Jaśliskach znalazł się w tutejszej świątyni prawdopodobnie na początku XVII stulecia i już wtedy otaczany był kultem. W 1756 r. właścicielka Turan nad Ondawą, hrabina Pethejowa ze Stropkowa ofiarowała tutejszemu kościołowi znaczna sumę na odnowienie obrazu i ozdobienie ołtarza. Wkrótce, pod koniec XVIII stulecia, słynący łaskami wizerunek umieszczono w ołtarzu głównym, gdyż wspomniana kaplica nie mogła pomieścić przybywających tu pielgrzymów. Otaczały go już wtedy liczne wota.

Do I wojny światowej były Jaśliska bardzo znanym miejscem pielgrzymkowym. Przybywali tu miejscowi Polacy i Łemkowie, a także Słowacy oraz Cyganie. Po wojnie na drodze pielgrzymom ze Słowacji stanęły nowe granice państwowe, kult zaczął podupadać. Prawdziwą katastrofź była II wojna światowa. Opustoszały wsie, same Jaśliska ucierpiały 1944 r., zbombardowane podczas bitwy o Przełęcz Dukielską. Po wojnie cały obszar włączono do strefy nadgranicznej co w praktyce uniemożliwiało przybywanie pielgrzymów nawet z najbliższych okolic. Sytuacja trwała do 1956 r. Renesans kultu zaczął się w 1964 r. Dzisiaj kościół- sanktuarium jest pięknie odnowiony. Poddany konserwacji został też wizerunek. Znowu pielgrzymują Polacy, Łemkowie, Słowacy, Romowie. Dlatego też Madonna z Jaślisk nazywa się Królową Pokoju i Matką Pojednania.


O autorze:
Niegdyś wielki górołaz, dziś psycholog pracowy;) Półprzewodnik. W ramach kursu przewodnickiego kilka lat temu popełnił rewelacyjną pracę przekrojową dotyczącą miejsc kultu i osób świętych w Beskidach.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz