poniedziałek, 19 lutego 2001

Ekomuzeum Lanckorona

To projekt mający na celu wyeksponowanie walorów przyrodniczych, kulturowych, tradycji, historii regionu i wydobycie jego prawdziwej atmosfery i specyfiki. Gmina Lanckorona w roku 2001 zaangażowała się w międzynarodowy projekt koordynowany przez Fundację "Partnerstwo dla Środowiska" w ramach Programu "Szlak Bursztynowy".   

 Zaczątkiem Ekomuzeum Lanckorona jest ścieżka kulturowo-przyrodnicza, składającą się z 16 przystanków, dająca już turystom i mieszkańcom możliwość odkrycia ducha gminy Lanckorona i jej okolic (m.in. Kalwarii Zebrzydowskiej i Stryszowa). Oznakowanie ścieżki zostało sfinansowane dzięki dotacji Światowego Funduszu na rzecz Ochrony Przyrody WWF (Inicjatywa na rzecz Ekoregionu Karpackiego) w ramach projektu "Rewitalizacja Lanckorony". 

Pomysł zaczerpnięty przez Lanckoronę przed kilku laty, z krajów Europy Zachodniej, rozprzestrzenia się na 11 gmin subregionu Południowej Małopolski. Podpisane wiosną br. Porozumienie Beskidek przewiduje nie tylko promocję rzemiosła i produktów lokalnych, ale także szeroko pojętego dziedzictwa kulturowego, które w ostatnich latach postrzegane jest coraz to bardziej jako szansa rozwoju gospodarczego, a nie jak to dawniej bywało- nikomu niepotrzebny relikt przeszłości.

Ekomuzeum to także sposób na interpretację lokalnego dziedzictwa, umiejscowienie starych, pięknych obiektów, niekoniecznie zabytkowych, w przestrzeni gminy, niczym w muzeum bez murów. Tak zrobiono w Lanckoronie, gdzie lokalne cudeńka architektury, czy też inne dzieła Rąk ludzkich: ogrody, wille, pracownie artystyczne, funkcjonują jako eksponaty w naturze, powiązane siecią szlaków pieszych i rowerowych.