środa, 10 kwietnia 2013

Uniwersytet Rolniczy zwany niegdyś Wysrolem...

Mój znakomity kolega,pracujący w tej placówce, powiada iż...
- Zaczynałem na WYSROLU*, potem pracowałem na AR ** a teraz na UR ***... Tylko od trzydziestu paru lat mam tą samą klitkę...


* WSR - Wyższa Szkoła Rolnicza
** AR - Akademia Rolnicza
*** UR - Uniwersytet RolniczyHistoria Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie (z http://ur.krakow.pl/uniwersytet.html ):

Pierwsze próby nauczania rolnictwa na poziomie akademickim podjęto w Polsce pod koniec XVIII wieku. W 1776 roku w Krakowie ks. Hugo Kołłątaj zaproponował w memoriale "O wprowadzeniu dalszych nauk do Akademii Krakowskiej" wprowadzenie do projektu reform Szkoły Głównej Koronnej postulat utworzenia Katedry Rolnictwa. Powołana dopiero w 1806 roku Katedra istniała bardzo krótko, bo tylko do roku 1809. Późniejsze wielokrotne starania o wznowienie nauczania rolnictwa w Akademii Krakowskiej nie zostały zrealizowane ze względu na trudności ze strony władz austriackich.        Dopiero w 1890 roku przy Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego powstało 3-letnie Studium Rolnicze. W roku 1892 dyrektorem Studium został profesor Emil Godlewski; funkcję tę pełnił przez 16 lat. Dzięki Jego staraniom wybudowano w latach 1906 - 1910 Collegium Agronomicum, które obecnie nosi Jego imię i w którym mieści się siedziba Rektorów i Senatu Akademii. Studium istniało do roku 1923 i wykształciło 573 absolwentów. W 1923 r. zostało przekształcone w Wydział Rolniczy Uniwersytetu Jagiellońskiego.
       Po wojnie Wydział Rolniczy wznowił swoją działalność rozbudowując struktury i w 1946 roku przekształcił się w Wydział Rolniczo-Leśny UJ. Trzy lata później w 1949 roku powołano na Uniwersytecie odrębny Wydział Leśny, na który niestety w 1953 roku wstrzymano rekrutację.
W 1953 roku na bazie dwóch istniejących Wydziałów Rolniczego i Leśnego oraz nowo utworzonego Wydziału Zootechnicznego (w 1998 r. zmienił nazwę na Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt) w ramach Wyższej Szkoły Rolniczej.
W ciągu następnych lat powstawały kolejne wydziały:

  1. Wydział Melioracji Wodnych (1955 r.), w 1992 r. przekształcony na Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji,
  1. Leśny - reaktywowany (1963 r.),
  1. Ogrodniczy (1968 r.),
  1. Zamiejscowy Wydział Ekonomiki i Obrotu Rolnego w Rzeszowie (1973 r.) - w 2001 r. pod nazwą Wydziału Ekonomii wszedł w struktury Uniwersytetu Rzeszowskiego,
  1. Techniki i Energetyki Rolnictwa (1977 r.), w 2005 r. przekształcony w Wydział Agroinżynierii, następnie od 2009 r. funkcjonuje pod nazwą Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki,
  1. Technologii Żywności (1994 r)
  1. Międzywydziałowe Studium Biotechnologii ( powołane w 1999/2000, od IX 2003 r. utworzyło samodzielną jednostkę, od 2007 r. funkcjonuje pod nazwą Biotechnologia – Studia Międzywydziałowe).
  1. Architektura Krajobrazu – Studia Międzywydziałowe (powołana w 2008 r.)
W  2003 roku upłynęło 50 lat od momentu, kiedy Krakowska Uczelnia Rolnicza stała się samodzielną jednostką naukowo-dydaktyczną. Wcześniej przez okres 63 lat stanowiła ona integralną częśą Uniwersytetu Jagiellońskiego.
11 kwietnia 2008 r. Akademia Rolnicza uzyskała status Uniwersytetu Rolniczego im H. Kołłątaja w Krakowie, tym samym jest on pierwszym Uniwersytetem Rolniczym w Polsce.
Oferta edukacyjna obejmuje 18 kierunków, 45 specjalności, na których kształci się ok. 13 tysięcy studentów. Do wyboru jest także 32 rodzajów studiów podyplomowych.


II wojna światowa spowodowała ogromne straty - największe spośród Wydziałów UJ były właśnie na Wydziale Rolniczym. Pomimo wielkich trudności, prowadzone było tajne nauczanie agronomii pod kierunkiem p.o. dziekana Anatola Listowskiego.
Wyższą Szkołę Rolniczą przemianowano w 1972 roku na Akademię Rolniczą, a Senat AR nadał jej imię Hugona Kołłątaja - prekursora nauk rolniczych w Polsce.