czwartek, 23 marca 2023

Suwalszczyzna - bibliografia

 Suwalszczyzna to kraina piękna jak baśń. Doczekała się zatem kilkunastu ciekawych przewodników. W mojej opinii najlepszy z możliwych jest przewodnik Polska Egzotyczna (obie części, choć tylko tom I obejmuje teren Suwalszczyzny),który sugeruje wędrówkę wzdłuż granicy i do kilku kilometrów od niej. Zarówno założenie przewodnika, jak i zawartość jest... genialna. Zresztą najwyraźniej inni sądzą podobnie skoro przewodnik doczekał się już czwartej edycji.


Dodajmy do tego przewodniki lokalne wydawnictw regionalnych i ... możemy tutaj spędzać wakacje każdego roku... (większość lokalnych przewodników jest dostępna w oddziałach PTTK)

 • Szlakami północnej Suwalszczyzny – przewodnik; Wojciech Batura, wyd. Jaćwież

 • Szlakami północnej Suwalszczyzny – przewodnik; Stefan Maciejewski, wyd. Jaćwież

 • Suwalszczyzna. Kraina jak baśń.; wyd.SIRT - ogólny przewodnik

 • Suwalszczyzna Zaniemenie. Przewodnik; Agencja "TD"- ogólny przewodnik

 • Suwalski Park Krajobrazowy – mapa turystyczna wyd HM; 1:50 000

 • Jeśli nie są Wam obce antykwariaty, to możecie w nich znaleźć następujące perełki:

 • HERZ LUDWIK : Pojezierze Suwalskie, szlaki turystyczne, Warszawa, Wydawnictwo PTTK "Kraj", 1983

 • JANKOWSKI WŁODZIMIERZ, Suwalski Park Krajobrazowy i okolice, przewodnik ilustrowany, Suwałki, Włodzimierz Łapiński 1993

 • RąkOWSKI GRZEGORZ, Suwalski Park Krajobrazowy, Przewodnik przyrodniczo-krajoznawczy, Warszawa, Wydawnictwo PTTK Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego "Kraj", 1989

 • SOKOŁOWSKI Aleksander WŁADYSŁAW, Suwalski Park Krajobrazowy, Warszawa : Zarząd Główny Ligii Ochrony Przyrody, 1997
 • Dla etnografów, kulturologów i śledczych tradycji polecam następujące publikacje.
 • Otulone Szeszupą, Szelmentką i Wiatrołużą. - Książka jest zbiorem opisów wydarzeń, losów mieszkańców, tradycji, dawnego życia codziennego i uroku ziem należących obecnie do gmin Rutka-Tartak i Szypliszki.

 • Gwara i kuchnia Suwalszczyzny - Książka przypomina już często zapomnianą i wypartą z codziennego użycia suwalską gwarę mazurzącą.