niedziela, 28 czerwca 2020

[UNESCO] Obóz koncentracyjny Oświęcim-Brzezinka (Auschwitz- Birkenau)


Jest to jedyny obóz koncentracyjny i zagłady wpisany na Listę światowego dziedzictwa jako symbol okrucieństwa ludzi wobec ludzi w XX wieku. 
Obóz Auschwitz Birkenau, wytwór nazistowskiej ideologii, trudno rozpatrywać w kategoriach kulturowego dorobku ludzkości. Pozostaje on jednak częścią naszego dziedzictwa, choć nie jako dobro kultury, a symbol okrucieństwa, który musi być chroniony dla zachowania pamięci i ku przestrodze. 

Obóz założony został w maju 1940 roku na mocy specjalnego rozkazu Heinricha Himmlera, ministra spraw wewnętrznych III Rzeszy, dowódcy SS i policji. Zlokalizowano go na peryferiach Oświęcimia, polskiego miasta wcielonego do Niemiec. Rozbudowany w kolejnych latach stał się największym miejscem zagłady w czasie II wojny światowej. 


Więziono w nim Polaków, obywateli wielu krajów Europy, a od 1942 r. głównie Żydów. W wyniku planowej eksterminacji, wyniszczającej pracy i nieludzkich warunków bytowania zginęło w tym "kombinacie masowej zagłady" co najmniej 1,2 miliona ludzi przede wszystkim pochodzenia żydowskiego. Większość z nich mordowano w komorach gazowych zaraz po przywiezieniu do obozu, a zwłoki spalono w krematoriach. 


W styczniu 1945 r. hitlerowcy ewakuowali obóz, ale nie zdążyli go zniszczyć. Pozostały obozowe baraki, ruiny krematoriów, ogrodzenia z drutów kolczastych, bocznica kolejowa i bramy obozowe, z których jedna z napisem <i>Arbeit macht frei</i>, stała się symbolem. Zachowały się również obozowe archiwa i przerażające swym autentyzmem, segregowane z niemiecką precyzją i magazynowane osobiste rzeczy ofiar – walizki, buty, protezy, okulary, włosy obcinane więźniom po przybyciu do obozu oraz dokumenty i przedmioty stanowiące często jedyny ślad po ludziach, który stracili tu życie. 

Tę wstrząsającą spuściznę, świadectwo hitlerowskiego ludobójstwa postanowiono zachować "po wsze czasy".


[ENGLISH]


It's only one concentration camp listed on UNESCO as a symbol of cruelty, demolition and destruction from people to people in XX century.

Auschwitz Birkenau, monument to the deliberate genocide of the Jews by the German Nazi regime and to the deaths of countless others, bears irrefutable evidence to one of the greatest crimes ever perpetrated against humanity. It is also a monument to the strength of the human spirit which in appalling conditions of adversity resisted the efforts of the German Nazi regime to suppress freedom and free thought and to wipe out whole races. The site is a key place of memory for the whole of humankind for the Holocaust, racist policies and barbarism; it is a place of our collective memory of this dark chapter in the history of humanity, of transmission to younger generations and a sign of warning of the many threats and tragic consequences of extreme ideologies and denial of human dignity.

The fortified walls, barbed wire, platforms, barracks, gallows, gas chambers and cremation ovens show the conditions within which the Nazi genocide took place in the former concentration and extermination camp of Auschwitz-Birkenau, the largest in the Third Reich. According to historical investigations, 1.5 million people, among them a great number of Jews, were systematically starved, tortured and murdered in this camp, the symbol of humanity's cruelty to its fellow human beings in the 20th century.

Auschwitz Birkenau was the principal and most notorious of the six concentration and extermination camps established by Nazi Germany to implement its Final Solution policy which had as its aim the mass murder of the Jewish people in Europe. Built in Poland under Nazi German occupation initially as a concentration camp for Poles and later for Soviet prisoners of war, it soon became a prison for a number of other nationalities. Between the years 1942-1944 it became the main mass extermination camp where Jews were tortured and killed for their so-called racial origins. In addition to the mass murder of well over a million Jewish men, women and children, and tens of thousands of Polish victims, Auschwitz also served as a camp for the racial murder of thousands of Roma and Sinti and prisoners of several European nationalities.

The Nazi policy of spoliation, degradation and extermination of the Jews was rooted in a racist and anti-Semitic ideology propagated by the Third Reich.

Auschwitz Birkenau was the largest of the concentration camp complexes created by the Nazi German regime and was the one which combined extermination with forced labour. At the centre of a huge landscape of human exploitation and suffering, the remains of the two camps of Auschwitz I and Auschwitz II-Birkenau were inscribed on the World Heritage List as evidence of this inhumane, cruel and methodical effort to deny human dignity to groups considered inferior, leading to their systematic murder. The camps are a vivid testimony to the murderous nature of the anti-Semitic and racist Nazi policy that brought about the annihilation of over one million people in the crematoria, 90% of whom were Jews.

The fortified walls, barbed wire, railway sidings, platforms, barracks, gallows, gas chambers and crematoria at Auschwitz Birkenau show clearly how the Holocaust, as well as the Nazi German policy of mass murder and forced labour took place. The collections at the site preserve the evidence of those who were premeditatedly murdered, as well as presenting the systematic mechanism by which this was done. The personal items in the collections are testimony to the lives of the victims before they were brought to the extermination camps, as well as to the cynical use of their possessions and remains. The site and its landscape have high levels of authenticity and integrity since the original evidence has been carefully conserved without any unnecessary restoration.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz